Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Praca za granicą a odzyskanie podatku zza granicy

Opłacenie podatków podlegają osoby fizyczne i prawne. Obowiązek skarbowy leży na obywatelu, jaki uzyskuje dochód. Każda figura musi się rozliczać indywidualnie, wspólne opodatkowanie dotyczy jedynie małżonków. Obowiązek opłaty osobistego podatku spoczywa na osobach, jakie wykonują pracę oraz zostają w jakimkolwiek stosunku pracy, niemniej jednak za granicą istnieje opcja zwrotu – biuro rachunkowe holandia. Również osoby, jakie prowadzą własną działalność gospodarczą podlegają obowiązkowi skarbowemu.

Każdy podatnik musi najpóźniej do 30 kwietnia kolejnego roku skarbowego złożyć osobiste zeznanie. Występuje ono w formie formularza PIT 36, 36L, 37, 38 lub ewentualnie 39 w zależności od typu uzyskanych dochodów.

Posiadanie posiadłości i jej sprzedaż też łączy się z przymusem takich opłat. Nie wyłącznie osoby fizyczne powinny opłacać składki, proceder ten dotyczy też ludzi prawnych. W ich skład wchodzą: jednostki prawne, grupy kapitałowe oraz spółki. Osoby prawne muszą złożyć zeznanie fiskalne CIT 7 i z określoną wysokością dochodu za dany rok.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY